Hjälp

Information om vilka regler och förordningar vi förväntar oss att våra gäster ska tillämpa. Reglerna är till för allas trivsel och för att garantera att du och dina långtidsgäster kan få en god natts sömn.

Regler och förordningar


Alla som hyr en boende är skyldiga att följa de regler som gäller enligt hyresavtalet och hyreslagen.

Alla hyresgäster som hyr boende av Praxter Fastigheter AB i Sweden Longstay förbinder sig även att efterleva nedanstående regler. Om någon av dessa regler inte efterföljs utdelas en skriftlig varning. Upprepas förseelsen blir hyresgästen omedelbart uppsagd från sitt hyresavtal och kan få flytta omgående utan uppsägningstid.
 
Droger får ej förekomma i lokalerna. Varken i gemensamma utrymmen eller i boenderummen, oavsett om du är myndig eller ej. Vid misstanke om nyttjande av droger görs en polisanmälan.
 
Nycklar. Nyckalar kvitteras ut vid inflytt. Hyresgästen ersätter borttappad nyckel med 300 kr. 1250kr om hyresvärden måste byta befintlig cylinder och tre nya nycklar erhålles.
 
Brandlarm. Brandlarmet i fastigheten är direkt kopplad till räddningstjänsten i Eskilstuna. Vid larm skall samtliga
hyresgäster och ev. besökare omedelbart utrymma fastigheten. Kostnad för utryckning av räddningstjänst kan komma att debiteras hyresgästen om  orsaken till brandlarm tex beror på att hyresgäst eller dess gäster rökt inomhus eller lagat mat på rumen, eller om barn utom föräldrars uppsikt avsiktligt startat larmet.
 
Rökning
Rökning är förbjudet inne i anläggningen och på rummen. Om någon ertappas röka på rum eller i anläggningen riskerar man bli upsagd från sitt hyreskontrakt samt att få betala saneringskostnader mot röklukt. Rökning får endast ske utomhus på anvisad plats.

Förbrukningsmaterial som  tvättmedel, schampoo  m.m. bekostas av hyresgästen. Detta är dessvärre inget boendet tillhandahåller.

Husdjur är inte tillåtna.

Nattro. Respektera gällande regler för hyresrätter och boende dvs.
iaktta tystnad, lugn för nattro efter kl. 22.00 till 07.00. Tiderna gäller även helger!
 
Osämja mellan hyresgäster. Om det på något sätt framkommer att det förekommer bråk/osämja mellan hyresgäster i fastigheten kan fastighetsägaren ta ett beslut, efter en varning, att säga upp en eller flera hyresgäster med omedelbar verkan. Ingen deposition eller hyra kommer då återbetalas.
 
Portkod. Portkoden är till för dig som är hyresgäst. Vi vill inte att obehöriga ska vistas i trapphusen vilket innebär att du har ett ansvar för vilka du lämnar ut koden  till.
 
Sophantering. Allt avfall ska sorteras och läggas i avsett kärl i soprummet eller container utanför. Observera vilken typ av avfall som du själv måste lämna till återvinningscentralen. Inga sopor får lämnas utanför lägenhetsdörren eller ställas utanför soprummet. Hyresgästen låser  soprummet med sin lägenhetsnyckel. Ytterligare information om avfallshantering bifogas med hyreskontraktet.
 
Städning.
Som hyresgäst är man skyldig att vårda rummet man disponerar så att det inte uppstår onormalt slitage eller problem med ohyra eller andra skador på fastigheten. Rummet hyrs ut möblerat och hyresgästen skriver på en inventarielista när man flyttar in. Allt ska finnas kvar I rummet vid utflytt och om något saknas eller haft onormalt slitage kommer hyresgästen bli betalningsskyldig.

Om man inte städar sitt rum eller inte städar upp efter sig vid exempelvis matlagning så kan man få en skriftilg varning. Om bättring inte sker kan hyresgästen säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan. Ingen hyra eller deposition återbetalas om så sker.

Tvättstuga. Man måste följa de tvättanvisningar som finns angivna i tvättstugan. Personal finns på plats för att visa och utbilda i hur maskinerna fungerar om man är osäker.
Om en hyresgäst oaktsamt skulle ha sönder tvättutrustning kan denna person bli betalningsskyldig.